خدمات پکیج نقره ای

 • ثبت حداکثر ۱۰ سند در روز

 • پاسخ به سوالات حسابداری

 • امکان استفاده از نرم افزار به صورت آنلاین در طی سال

 • ارائه گزارشات مالی

۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان ماهانه

به مشاوره نیاز دارید؟

جهت مشاوره مالیاتی حضوری یا تلفنی با کارشناسان ما تماس بگیرید

تماس با کارشناسان

خدمات پکیج طلایی

 • ثبت حداکثر ۲۰ سند در روز

 • پاسخ به سوالات حسابداری

 • امکان استفاده از نرم افزار به صورت آنلاین در طی سال

 • ارائه گزارشات مالی

 • ارائه گزارشات مالی جهت دریافت تسهیلات

 • ارائه خدمات مشاوره مالیاتی

۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان ماهانه

به مشاوره نیاز دارید؟

جهت مشاوره مالیاتی حضوری یا تلفنی با کارشناسان ما تماس بگیرید

تماس با کارشناسان

خدمات پکیج پلاتین

 • ثبت حداکثر ۴۰ سند در روز

 • پاسخ به سوالات حسابداری

 • امکان استفاده از نرم افزار به صورت آنلاین در طی سال

 • ارائه گزارشات مالی

 • ارائه گزارشات مالی جهت دریافت تسهیلات

 • ارائه خدمات مشاوره مالیاتی

 • تنظیم اظهارنامه مالیاتی سالانه

 • ارسال گزارشات فصلی

 • ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

 • ارسال لیست حقوق دارایی

 • تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد سالانه

 • تشکیل پرونده مالیاتی

 • ارسال لیست بیمه

۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان ماهانه

به مشاوره نیاز دارید؟

جهت مشاوره مالیاتی حضوری یا تلفنی با کارشناسان ما تماس بگیرید

تماس با کارشناسان

خدمات پکیج الماس

 • ثبت حداکثر ۴۰ سند در روز

 • پاسخ به سوالات حسابداری

 • امکان استفاده از نرم افزار به صورت آنلاین در طی سال

 • ارائه گزارشات مالی

 • ارائه گزارشات مالی جهت دریافت تسهیلات

 • ارائه خدمات مشاوره مالیاتی

 • تنظیم اظهارنامه مالیاتی سالانه

 • ارسال گزارشات فصلی

 • ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

 • ارسال لیست حقوق دارایی

 • تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد سالانه

 • تشکیل پرونده مالیاتی

 • ارسال لیست بیمه

 • حضور در دارایی جهت ارائه خدمات به نیابت از مودی

 • حضور در دارایی جهت دفاع از مودی به نیابت از مودی

 • حضور در تامین اجتماعی جهت مفاصاحساب و تشکیل پرونده به نیابت از مودی

۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان ماهانه

از خدمات مشاوره ما استفاده کنید

مشاوره رایگان
۰۹۱۲۰۷۲۰۹۱۵