یکی از مهمترین شاخصه های تعیین مالیات یک کسب و کار ضرایب مالیاتی است. این ضرایب به صورت جداول مدون توسط سازمان امور مالیاتی منتشر شده و میزان مالیاتِ هر کسب و کار بر اساس آن مشخص می شود. در این جداول کسب و کارهای مختلف دارای ضرایب متفاوتی می باشند و ممکن است دو کسب و کار متفاوت با یک درآمد یکسان تفاوت مالیاتی چشمگیری داشته باشند. دلیل این موضوع تفاوت در میزان هزینه ها و درآمدهای کسب و کارهای مختلف است.

بنابر جداول یاد شده اداره دارایی برای کسب و کار شما یک حاشیه سود مشخص در نظر می گیرد. آگاهی از این حاشیه سود به شما کمک می کند تا بتوانید هزینه مالیاتی خود را پیش پینی نمایید.

تغییرات جداول ضریب سود کسب و کار

سازمان امور مالیاتی در سال جاری پس از سه سال مجددا این جداول را منتشر نموده است. اعداد و ارقام ذکر شده در این جداول به طور محسوسی تغییر یافته است. به عنوان مثال برای فعالیت فروش تلفن همراه در قالب خرده فروشی و عمده فروشی در سال های قبل ضرایب ۱۶ و ۲/۶ درصد ملاک بوده است. اما در جداول جدید این اعداد به ۳ و ۲/۲ درصد کاهش یافته است.

این کاهش یک خبرِ خوب برای صاحبان این مشاغل بوده و سبب می شود با افزایش حاشیه سود این کسب و کارها رونق بیشتری پیدا کنند.

تغییرات اعمال شده برای سایر کسب و کارها نیز منظور شده است. چنانچه شما نیز صاحبِ یک کسب و کار هستید توصیه میکنیم با مطالعه این جداول حاشیه سود خود را محاسبه نمایید. چنانچه در فرایند محاسبه با ابهامی روبرو شدید می توانید با مشاوران مجموعه پیشرو حساب در ارتباط باشید.

ضریب سود ویژه (خالص) فعالیت های بازرگانی برای سال ۱۴۰۰

ضریب سود ویژه (خالص) فعالیت های تولیدی در سال ۱۴۰۰

ضریب سود ویژه (خالص) فعالیت های خدماتی در سال ۱۴۰۰