1. هزینه sms سه تومان بیشتر شد.
 2. پاداش اتمام خدمت کارکنان ۴۴۵ میلیون تومان شد.
 3. دلار ۴۲۰۰تومانی از بودجه حذف شد.
 4. بودجه صدا و سیما ۵۶ درصد افزایش پیدا کرد.
 5. بهای اب مشترک های پر مصرف ۱۵ درصد افزایش یافت.
 6. جریمه های رانندگی ۵درصد افزایش پیدا کرد.
 7. جانباز های بالای ۲۵ درصد اتومبیل قسطی می گیرند.
 8. حقوق ها بصورت پلکانی بیشتر خواهد شد.
 9. معافیت مالیاتی موسسات کنکور حذف شد.
 10. صادرکننده هایی که ارز را برگردانند از مالیات معاف هستند.
 11. خانه ها و ویلاهای کمتر از ۱۰ میلیارد تومان از مالیات معاف هستند.
 12. ماشین های زیر ۱ میلیارد تومان از مالیات معاف هستند.
 13. مالیات سیگار حدودا هزارمیلیارد تومان بیشتر شد.
 14. برای اولین بار ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه لحاظ شد.
 15. سقف حقوق استاد های دانشگاه، قاضی ها وکارمندان کشور و لشکری از ۳۳ به ۳۷ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
 16. آموزش و پرورش مجاز شد بازنشستگی معلم ها را تا سن ۶۵ سالگی با رضایت آن به عقب بندازد.
 17. رقم کلی بودجه ۳۶۳۱ هزارمیلیارد خواهد بود.
 18. قیمت هر بشکه نفت ۶۰ دلار است.
 19. پیش بینی فروش نفت، یک میلیون و ۲۰۰هزار بشکه است.
 20. ظرفیت تولید برق نیروگاه اتمی ۱۰ برابر میشود.
 21. بودجه بانکها و شرکت های دولتی ۴۲ درصد افزایش پیدا کرد.
 22. دولت ۸۸هزار میلیارد تومان اوراق خواهد فروخت.
 23. سن بازنشستگی ۲ سال بیشتر شد.
 24. به سود سپرده بانکی مالیات تعلق میگرد.
 25. تکلیف ماده ۱۰۴ با نرخ ۲درصد مجدد ابقا شد.
نکات مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۱
نکات مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۱