قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در خرداد امسال توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در آخر دوازدهم خرداد امسال بعد از رفع ایرادها تایید شورای نگهبان را گرفت.

در ماده ۵۷ همین قانون تاریخ اجرای آن ۶ ماه بعد از ابلاغ به رئیس جمهور اعلام شده و تاریخ ابلاغ به رئیس جمهور دوازدهم تیر ۱۴۰۰ است. پس انتظار می رود ۱۲ دی ۱۴۰۰ تاریخ اجرای این قانون باشد، البته با توجه به تاریخ فوق طی دوره چهارم می باشد و تغییراتی در معافیت ها، تاریخ تعلق و… را داریم، اما به نظر می رسد خوبتر است مصوبه ای مبنی بر اجرای آن از ابتدا سال جدید ۱۴۰۱ اخذ شود تا چالش های اجرایی آن به حداقل برسد.

فایل جامع و کامل pdf ذیل را با دقت ملاحظه فرمایید.اهم_تغییرات_قانون_جدید_مالیات_بر_ارزش_افزوده