پیرونامه به شماره ۲۰۰/۴۱۵۹/ص به تاریخ ۲۰/تیر/۱۴۰۰ در مورد عدم معافیت الوار، چوب اره شده و تراش خورده و تخته از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به آگاهی شما می رساند که:

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، گمرک ایران متعهد به وصول مالیات و عوارض قبل از خارج سازی از واردکنندگان کالا و درج در پروانه های گمرکی با فرم های مربوط اصل مورد می باشد.

برای اطلاعات بیشتر بخشنامه ذیل را مطالعه بفرمایید. و یا با کارشناسان موسسه پیشرو حساب عصر پویا فعال به عنوان شرکت حسابداری در مشهد ارتباط برقرار کنید.